Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.skinaid.nl.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SkinAid huid- en oedeemtherapie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SkinAid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.