Veneus oedeem

De meest voorkomende oorzaak van veneus oedeem is een afwijking in het aderlijke stelsel, dus een afvoerstoornis. Veneuze insufficiëntie gaat gepaard met verschillende klinische (zichtbare) kenmerken, waaronder: spataderen, donkerbruine verkleuring, atrophie blache (lichte verkleuringen), ulcus cruris (open been), maar dus ook veneus oedeem.

In staande houding moet het bloed in de aderen, tegen de zwaartekracht in, naar boven worden gepompt. Dit gebeurt voornamelijk door de spieren van de kuit. Lopen is daarom uitstekend, maar lang staan of zitten is slecht voor de bloedafvoer door de aderen. In de aderen zijn kleppen aanwezig die in verticale houding het terugstromen van het bloed naar de voeten verhinderen. Als deze kleppen niet meer goed afsluiten stroomt het bloed gemakkelijk terug, zodat de druk in de aderen en haarvaten toeneemt en de aderen worden wijd. Hierdoor vindt een uittreding van vocht plaats. Veneus oedeem is een combinatie van vochtophoping (oedeem) en een slecht werkend veneus bloedvatsysteem.

Door de zwaartekracht neemt oedeem in de loop van de dag toe. Hooglegging van de benen heeft een positief effect op het oedeem.

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen?
U bent gebaat bij oedeemtherapie. De huidtherapeut kan door middel van manuele lymfedrainage het lymfevocht helpen beter af te voeren, de zwelling, en vaak ook krampen, doen verminderen. Er wordt meestal ook gezwachteld. Door het aanleggen van zwachtels wordt van buitenaf een continue druk gegeven. Deze druk gaat het uittreden van vocht tegen en ondersteunt de afvoer van lymfe. Veel lichaamsbeweging heeft een ondersteunend en dus beter effect op de zwachtels dan wanneer men stil zit. Het aanmeten van een therapeutisch elastische kous wordt aangeraden om het aderlijke vaatsysteem te ondersteunen.