Lymfoedeem

Lymfoedeem is een zwelling, die gekenmerkt wordt door opeenhoping van vocht en eiwitten. Daarnaast kan lymfoedeem zich in verschillende delen van het lichaam manifesteren. Lymfoedeem is een wereldwijd veelvoorkomende, maar relatief onbekende, aandoening, die ontstaat ten gevolge van een stoornis in de lymfatische afvloed. Naar schatting lijden 350.000 patiënten in Nederland aan enige vorm van lymfoedeem.

Ontstaanswijze
Lymfoedeem kan verschillende oorzaken hebben. Primair lymfoedeem ontstaat ten gevolge van een aangeboren dysfunctie van het lymfestelsel. Secundair lymfoedeem ontstaat ten gevolge van een verworven beschadiging aan de lymfeknopen- en/of banen. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn; beschadiging door een operatie, een trauma (wond) of door een tumor (te denken aan kanker en de behandeling hiervan).

Klachten van lymfoedeem in de ledematen kunnen zijn: zwelling en een gespannen en/of zwaar gevoel.

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen?
Vanwege het progressieve karakter van lymfoedeem is medisch ingrijpen bij deze aandoening van groot belang.

De huidtherapeut zal de keuze van de behandeling aanpassen naar de specifieke situatie en uw behoeften. Om te bepalen welke behandeling het meest voor u geschikt is, zal er tijdens de eerste afspraak een intake worden gedaan. Tijdens de intake stelt de huidtherapeut u vragen over uw klachten en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Aangezien de oorzaak van lymfoedeem niet adequaat behandeld kan worden, richt oedeemtherapie zich op het verminderen van de symptomen van lymfoedeem.

Klik hier voor meer informatie over oedeemtherapie.