Klachtenprocedure

Skin Aid huid- en oedeemtherapie vindt het leveren van de hoogst kwalitatieve zorg het allerbelangrijkste. Echter kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk.

1) Bespreek uw klacht met uw behandelend huidtherapeut

Wij verzoeken u uw klacht allereerst voor te leggen aan uw behandeld therapeut. Mocht er geen passende oplossing gevonden worden dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

2) Klachtenloket Paramedici (KLP)

Mocht het gesprek met uw therapeut geen of niet voldoende een oplossing geboden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Via de website van het Klachtenloket Paramedici (LINK https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx) vindt u een formulier en nadere uitleg om uw klacht in te kunnen dienen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en zoekt naar een oplossing.

3) Geschillencommissie

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zal er nogmaals naar een passende oplossing gezocht worden. Uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici.

Voor meer vragen of informatie:

Klachtenloket Paramedici

info@klachtenloketparamedici.nl

030 – 310 09 29 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur)