Nieuwe apparatuur bij Skin Aid: Deep Oscillation®

Heeft u hem al opgemerkt in de praktijk? Dit apparaatje met internationaal gepatenteerde, bewezen technologie?
Deep Oscillation® is gebaseerd op positieve effecten bij creëren van een elektrostatisch veld in het weefsel. Met elektrostatische impulsen zorgt de Deep Oscillation® voor trillingen op celniveau. Door deze trillingen wordt stilstaand weefsel in beweging gebracht. Deze technologie kan worden ingezet bij: fibrose, spier- en gewrichtspijn, lymfoedeem, lipoedeem, brandletsel, fibromyalgie, triggerpoints, wonden en bij post-operatieve nazorg.
Wilt u meer weten? Vraag uw huidtherapeut.

csm_p_DEEP_OSCILLATION_Personal_DO_abafd09806

treatment_02